salam talyplar..mana nirden taze turkmen aydymlary taze turkmen raplarny alyp bolyanyny aydayinda... turkmencafe,tmrap,rapidinle olary bilyan

Köneler, idealman tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir