gadyrdan talyplar,size hic oz pikirmi yetirip bilman gecdimay...bilemok mende-de guna bar bolmagy mumkindir,emma kabir agzalar dusunda men diyen zadymy...meselem,balochka.hawa,belki godek hilde yazandyryn,yone men ozumi saklap bilmedim. Siz mana donuk,oz aslyny yigrenyan adam,turkmenleri yazgaryan adam hokmunde garayanyz.!!!Beyle diyman!!!Menem turkmen ahyryn.Name men oz milletimmi yigrenern oydyanizmi????Beyle pikir etman!!! Yone pikir edip gorayinda menem diyyan zatlaryma? Turkmenin taryhynda dagynyk boldy,bir idili dowlet bolmady,her han oz bahbidine gora hereket etdi!!!!Onson nadip guychli dowlet doresin??? Onsonam,men hic adama haybat bildiremok,size-de haybat atmazlygy maslahat beryan!!!!!! Boldy,men indi yapjak shu temany!!!

Köneler, idealman tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir