Köp wagt bäri görüşmedik yakyn dost agzalara gyzgyn salam.!!! Gurbanlygam sowulyşdy. Hormatly agzalar olimpiyadada gyzyl alan yada başga medal alan türkmen yokmy ? bilyänler şol barada maglumat yazsa minnetdar bolardyk.

Köneler, Batyr1986 tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir