gunin soragy: kim 24 sagadn icnde name zatlar etya,na4e %? 1.uky- 2.okuw- 3.i$- 4.iym-i4im- 5.dyn4 aly6- 6.bo$4ylyk- 7.yene yeneler...

Köneler, bende tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir