Talyplardaky Google reklammalarynda ýaňy gül goýberiň diýip duran reklamma gördüm. Orsça türkmenistan üçin gül servis saýty bar ekenI. Salgysy arzuw.com Bahalar hojalygy ýykýanskiý diýmeseň ulansa boljak. Äýnegem satýan ekeni. Telefondan seretdim, gowy barlap bilmedim.

Köneler, shahyr tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir