Abaddon salam men siziň saytyňyzda oz nikimin parolyna girip bilemok nadip bilip bolarka? men islenen.ru saytynda Yunus diyip agza bolupdym

Sorag-jogap, Hercai tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir