adamlar 30 munt bäri zat ýazmany duruň. database-e öňki postlary geçirjek bolýarys. saboluň, farabi & shahyr

Köneler, shahyr tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir