bellik!biz biri birimizi goremizde her kim bir aladasy bilen diyyas, eysem her kimin mun aladasy bar.yone her kim pikir etyar sol vagytda on bir aladasy barov.

Köneler, gull tarapyndan 9 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir