bellik!biz biri birimizi goremizde her kim bir aladasy bilen diyyas, eysem her kimin mun aladasy bar.yone her kim pikir etyar sol vagytda on bir aladasy barov.

Köneler, gull tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir