Eger birhili garynjalar bashga hili garynjalary tutsalar onda birinjiler ikinjileri oldurmekleri mumkin ya-da gulluga akidyarler. Indi, Amerikada, Braziliyada we bashga olaryn towerigindaki dowletler 18-19 asyrlarda kop gullary saklapdyrlar. Kimden bu adamlar ovrenipdirler gul saklamaga? Garynjalardanmy ya-da garynjalar adamlardanmy?

Köneler, Batyrgyz tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir