salam hemmelere! men heniz konikulda,tkm-da. yone talyplar.com-a ichim gysan wagty "basta" lakamy bilen giryan(telefondan).ine,$u gunem saytda aylanyp yorkam bir bloga gabat geldim... okaýan yerine bagly. Ukraina, Kyrgyz, Belaruslar bizdenem biderek okadyalar. Olaram daşary ýurtda okadyk diýen bolup gelýärler. Gowy uniwerler gymmat bolýar. Şonuň üçin köp talyplar arzanjak uniwerlerde okayarlar. begzat | 2009-08-10 04:49:46 ukrainany we gyrgyzystany bilmedim,yone begzat sen belarusda bular yaly pikiring,du$unjang bilen tayyarlayy$ kursuny okap bilersing oydemok!(bagy$la,oz pikirim). sen na bilyang barde okuwyng yoklugyn? ya okap gordungmi??? yogsada,gollandiya seni "dunyagarayy$y ging"diyip belarusa,ukraina gidyanlering arasyndan saylap akitdilermi? men turkmenistanyngam okuwyna-da synany$dym.bilyangmi name uchin ekzaminden gechirmediler? pulum yetmedi,galan zat yerbe-yerdi... tak-chto bilmeyan zadyngy aytmajak bol,gayrat et! yene bir zat,sen ilki tkm-da,song gollandiyada okadym diyipsingwelin,ya$yng 28-den gechen bolmaly,pochti menden 10 ya$ uly ekening,gownungize degen bolsam bagy$lang!!!

Köneler, BASTA-MAR tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir