men ozumi ayamadym hich yerde... men ozumi ayamadym hich yerde, gaygyda,hesretde,$atlykly gunde. aglamda geng galdy terkidunyaler, bagtlylar geng galyp bakdy gulemde. soyemde $eyle bir yurekden soydum, onung bir oyjugnem bo$ goymadym men, adam soysem,kimligine garaman, soydum ustunligi yetmezi bilen... manga bolsa "beydip yorme" diydiler, "sening $u bol$unga diyerler tentek, sen entek ya$ ahyr,sanga gor gerek, sening bar geljeging ongungde entek". men ozumi ayamadym hich yerde, gorum gutarar diyip etmedim muyni. ka soyenim uchin urdular meni, ka gazabym uchin soyduler meni. hayyr i$ler uchin tayyarlyk boldum, $er i$ing tersine goydum men $eri. song goyup otursam gutaryar eken, dinge berilmeyan zatlaryng gory. dinge soymeyamleng,koymeyanlering, ozgani beygeldjek ajayyp syry, bir gyzyl manat dey gizleyanlering gutaryar ekeni yurekde gory. men ozumi ayamadym hich yerde, ozumi bag$ etdim ozgeler uchin. dogry,kate azar beryar yuregim, ongam ba$ga zatdan bolmagy mumkin...

Köneler, BASTA-MAR tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir