ozbegistanda 50 adamly yolagchy awtobus awariya dushupdur... bu awtobus guychli tizlik bilen ekskowatory kakypdyr. ichindaki 50 adamdan 26 sanysy olupdir. galanlary agyr yaralanypdyrlar...

Köneler, BASTA-MAR tarapyndan 10 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir