Digital saz düzmekde öňe saýlanýan sazandalarymyzdan Bekgi täze albom çykardy. Albomyň ady Mix' ed, albomdaky sazlaryň hemmesi Bekgiň özüne degişli (ogurlamaýanlardan biri :) ). Albomda aýdym aýtýan ýigit bolsa Annageldi Jumaýew, köpimiz tanaýandyrys, ýaş ýetginjek bu sahypaň agzalaryndan biri. Men albomy diňledim, göwnüme ýarady! Günbatar äheňinde düzülen 7 saz. Sazlary Bekgiň öz sahypasyndan alyp bilersiňiz. Diňläniňizden soň, teswirleriňizi aýaman çyrşaberiň! Täze albomyň salgysy: Mix' ed Bekgiň sahypasynyň salgysy: bekgi.co.nr ______________________________________________ Gara gözüň (club mix) - Bekgi bn. Annageldi ______________________________________________ Bekgi: "Salam eziz doslar, bu gün men täze mixlaryň bir parçasyny täze ýylyň öň ýanynda Siz bilen paýlaşmak isledim, bu albom Annageldiniň gatnaşmagynda taýýarlanyldy we ýazgy edildi, diňläň lezzet alyň, diňläňizden son öz pikiriňiz bilen komentariýa arkaly paýlaşsaňyz minnetdar bolardym."

Köneler, CeriumOxide tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir