su hepdanin ortasynda yagny, sogap gunu hindistanda mumbay saherinde garakcylykly , terror hereketleri baslady we, 3 gun dowam etdi yagny, mumbay saherinde teroristler saherin 10 sany meshur yerlerinde uly helakciliklere yol acdylar bomba yardylar ,we ol yere gelen jahankesdeleri yesir aldylar , esaansan hem hindistanyn meshur myhmanhanalaryndan, Taj mahal otelini oberau, we trindo otellerini eyelan garakcylar ol yerde ilata sahere ot acdylar we yenede olar bu yerdaki uly yahudi merkesini eyelediler we netijede ol merkez partladyldy, bu yerdaki wakalarda olenlerin jemi sany 185 kisi bolup olaryn 30 sanysy dasary yurtly jahankesdeler, dun oylanden son saher biraz asudalyga gowusdy yone yene 3 teroris tutulmady, isin esas tarapy olar dine dasary yurtlylary goz onunde tutupdyrlar yone rus, we turk jahankesdelerine hic zat diymeden olary yesirlikden bosadyp goyberipdirler yagny goyberdiler, name ucin ,we esasy olar amerkalylary we yahudileri hemde yewropalylary oldurup yesir alypdyrlar mun yali wakalar ozalam hindistanyn beyleki welayatlarynda dowam etyardi yone mun yaly uly daldi, gecen 6 ayin icinde hindistanyn 4 ayratyn welayatdyr, saherlerinde 25 sany bomba partlady we takmynan 350 kisi oldu, we kop mukdarda kisi yaralandy, gecen hepdedaki wakalary hindistan hokumeti gonsy yurt pakistandan goryar, we su wagt geplesikler gecirilyar entek anyk fakt yok, yone bular ozlerini musulman diyip atlandyrypdyrlar, bu hem bir oyun bolup biler, su wagt isler gozlegde, bu wakadan son hindistanyn iceri isler ministiri, we yaragly guclerinin baslygy islerinde meyletin gitdiler sebabi bu wakanyn onunu alyp bilmandikleri ucin, sizin pikirlerinz nahili hormatly talyplar.

Köneler, jankaka tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir