talyplar.com turkmen dilinde sayt bolandygy üçin we yazgy doly orsça bolanson ayryldy. bu kararyn şahsynyz bilen baglanşygy yok. --farabi

Köneler, rebuilder tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir