Essalawmaleykim gardashlar.Käkişi egerde garshy chykmasak dogrylary aytmasak onda tm öňe gitmez,özgerişlikler bolmaz diyyär.Yöne men pikirimche 2000-3000 kilometr uzaklarda "o dogry,bu yanlysh" diyp gürlemek arkaly 1zat düzeler öydemok.Bu bolshuňuz iti daňyp 10 metr aňyrsyndan daşlan yaly bolyar.eger tmtany gaty ösdüresin özgerdesin gelyan bolsa oka bilim al gel watanyňa we iş üstunde hemme zady düzetmage chalysh.

Köneler, daKING tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir