salam agzalar! türkmenistanda internediň tölegi (bahasy) näçe manat aylyk töleyäňizmi ya-da her internede gireniňiz üçün?ortaça ayda näçe manat töleyäňiz?men türkmenistanda internet ulanmadym şoň üçün sorayaryn.gyzyklanyp okadygyňyz üçün sagbolun...jogap

Köneler, toyli tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir