Salam hormatly agzalar we gadyrly myhmanlar! Türkmençilikde aýdylýan birnäçe sözler bar. Şugünlerde men 1-2 sanysy barada pikir edip, gutarnykly netijä gelip bilmedim, aýratynam, "Dokuzy düzüw bolmak sözüne. Näme diýmek isledilerkä şeýle diýmek bn?! 9-yň içine nämeler girýärkä?! Öz pikirlerimi ýazmakçy ilki bn. Sizem bu babatda bilýänleriňizi meň/biziň bn paýlaşaýsaňyz! Men aşakda ýazmakçy! Sag boluň!

Köneler, ata tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir