hemma salam. meni bir zat gyzyklandyrdy we shol gyzyklanan zadym sorag bolup kella geldi. jogabynam sizin hemmanizin komegini bilen sheylerak tapyp bolayjak oydyan! meni gyzyklandyran zat we sorag: shu tal.com'da nache agza barka?! jogabyny bolsa sheylerak tapyp bolayjak yaly sizin hemmanizin komegi bilen: herkim bir gezek shu yazan yazgyma birje jogap yazsyn! onson nache jogap bar bolsa shoncha agza bar boldugy bolyar, dogry dalmi eysem?! bolyar onda men bashlayan. jogabyna seredin!

Köneler, hoshowaz tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir