Men sonky wagtlar yaman kop zada dushunip bashladym.(eyyam alym boldum bu yashymda ;) ) Meselem men dushundim; eger men oz ozimi okattyrmasam, onda meni hich kim hich zada zorladym okattyrmaz. Men geljegim dine menden we dine menden bagly. Eger men bu gun ozimi zorladyp bir zady owrensem, onda bu men owrenen zadym men geljeki choregim bolar. Hich hachan biri seni halas eder, komek eder diyip yoremeli dal. Dine ozin etmeli hemme zady. Ine shonda sen bitarap adam bolyan. Garry bolan wagtynda kochede bashga adamlara seredip oturmagyn deregine sen kitap okarsyn ya-da bashga zatlar bilen gyzyklanmaga sende zat bolar. We hemme zada "achyk" bolmaly. Eger biri gel sana nadip komputeri achyp onun ichini gorkezerin diyse, onda elbetde shol adam bilen owrenmeli, yok bu men professiyam diymegin deregine. biraz sumburnyy(scattered) yazgy boldy.

Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir