Bir dostum hazir universitetde proekt edyar tok ondurmegin usullary barada. Menem ona biraz komek berdim. =) (pasgel berdim bu proekti etmage) Yaponiyada, metroda, pola birhili materialdan yasalan "halyny" goyyarlar we adamlar bu halyn ustunden gechende tok ondurilyar. Tok ondurmek ucin guych (sila, force) gerek. Indi, men dostum aydyp beren tok ondurmegin usully: " Bir yere bir ayratyn tok "onduryan " materialy goyyan. Bu materialda kichejek tegelekleri bar, hachan yalnysh damjalary bu tegeleklere yokardan dushunde tok ondurulyar. " Yaman umumlashdyryp yazdym, bagyshlarsynyz. Men meselem aytdym:" onda kochelere shol materialdan goysak, we adamlar, esasan mashinlar ( mashinlaryn agyrlygyndan tok ondurmegin procesi has hem tizleshdirilyar)shol materilyn ustunden gechseler onda kop tok ondurip bolyar." A siz nadip tok ondurerdiniz? Yaman gyzykly.

Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir