Oglanlar we gyzlar, gelin barde okap chykan gyzykly yazgylarymyzyn atlaryny we shol yazgylaryn internetdaki seplerini (eger internetde shol yazgylar bar bolsa) goyyalyn son bashga adamlaram olary okap biler yaly.

Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir