MeŸhananyn MeŸin Içdim,içdim Gana Gana Begler,bu Dûnyage Gelip Geçdim,geçdim Yana Yana Begler.

Bir Çemen Baglap Getirdim.Sahana El Ÿetirdim.Gùlùñ Môwsùmùn Ôtûrdùm.Galdym Yana Yana Begler.

Gury Agaclar Yanar Soner.Ôl Agaçdan Hasyl Ôner.Dali Dôwran Kime Dôner.Ôwrùler Zamana Begler.

Bu Na Peyda Peyda Bilmen,arzy Halym Ayda Bilmen,ôñùm Gysdyr GaŸda Bilmen,galdym Tomsa Ÿaza Begler.

Bedew Mùnùp Begres GeŸiñ,at Gôterip Supra ŸaŸyñ,diŸr SeŸdaŸy Gulak GoŸuñ,biziñ Bu Dessana Begler.
Kim Su Aydymy Halayan Bolsa Kom.!

Edebiýat, ODINOKIY tarapyndan 2 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir