Onda shirin yashayysh bolardy. Kim name edesi gelse ederdi. Pul barada hich kim pikir etmezdi. Onda biri ah, bu ishde pul koprak toleyarler diyip shol ishde ishlemezdi, yone halayyan ishinde ishlerdi. Hemme zat artygy bilen bolardy. Al, name iysen iy. Al, name geysen gey. Nira gitsen git. Shu Приключения Незнайки и его друзей (yazyjy Николай Носов) gyzykly kitaby okamaga maslahat beryan. Bu kitapda sheyle yashayan adamlar barada yazylan. Hawa, dushunukli, biz beyle yashap bilmeyas. Name uchin? Men on kop adamlardan sorapdym : " Name ucin pul kop "chap" edip bolanok? hemmelere den paylap berer yaly" Onda, kabir yalta adamlar puly alyp ishlemezler, diydi biri.

Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir