salam söygüli dostlar özünize söger yar saylamak,durmuş toyuny tutmak ve ol saylan yaryn bilen ömür boyi bile bolmak bu barada pikiriniz ve özüne yar saylamagyn ichgin syrlaryny bizin bilen paylaşsanyz diyip bu temany achdym

Köneler, murad-001 tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir