Taze oylenenler ve oylenjekler size govy habar:)!8 caga alyp cyksanyz ayalnynz kop zatlardan mugt peydalanyamysh birem ep-eslije pul berjekmish!8. martyn shanyna:)Gyzlar gelinler begenin! http://www.turkmenpress.com/habar-1140.tmps.shu linkde

Köneler, garakchy tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir