Mör-möjekleriň arasynda iň agyry afrikan goliaf tomzagydyr.Onuň agramy 100 grama barabardyr.

Sorag-jogap, Waharman tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir