istanbul bu tomusy hem suwsyz geçirmeli:(..geçen yagan agyr gar yagyşy hem howdanlary doldurmandyr:((..) *suw tölegini gymmatladarmykalar? *ya da suwy günün belli wagtlarinda berlerermika?(tejendaki yaly) mena yaman gaygylandym welle!:(

Köneler, rebuilder tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir