Gerek, hemme adamlar gerek. Hali shahyr ruhunyzy barlap gorman, bolsanyz onda bash ustune bile goshgy yazyas # 5 diyen mowzukda goshgy, erteki.... yazyp bilyaniz. Geljeki wagta in gowy goshgulary saylap, olary men/biz sizin komeginiz bilen neshir etmekchi. Terjimechiler gerek bilim makalalaryny bashga dillerden terjime eder yaly. Makalalaryn ichine informatika, matematika, biologia, mashgala, chagalaryn edebi, medisina, astronomia, taryh, tebigat.... degishli mowzuklar girip bilerler. Men kop meselem inlis we rus dillerinde bilim saytlaryny bilyan. Geljeki gunlerde shol saytlaryn adreslerini barik goyyaryn, son shol saytlardan makalalary terjime edip bilersiniz. Terjime edilen makalanyn ashagynda elbetde makalanyn yerleshyan yeri, kim avtory we s.m maglumatlar yazylmaly. Terjime edilen makalalary talyplar.com-a we gozyetim.com we bashga saytlara goyup bilersiniz. Redaktorlar gerek: Eyyam bir 500-in towereginde goshgu yazyldy dine talyplar.com-da. Bashga saytlardam shahyrlarymyz gije gundiz yazyp durlar geljeki turkmen chagalary uchin. Geljeki turkmen chagalaryna okara edibiyat bolar yaly. Shol yazylan we yazylyp baryan goshgulary redaktorchylyk etmeli. Redaktorchylyk edenden sonra, olary mana (derman19@gmail.com) iberip bilyaniz we men shu tomusda oye baranymda Bilim Ministriligine ozum baryp olary neshir etmage rugsat alaryn. Kim goshgulary redaktorchylyk etjek bolsa onda shu blogda men meselem \" bile goshgy yazyas # 1\" edyan diyip yazmaly. Son bashga biri gelyade men meselem \" bile goshgy yazyas # 2 \" edyan diyya. Birden iki adam shol bir goshgulary redaktorchylyk etmezlik yaly barik gelip siz men ine bu goshgulary redaktorchylyk edyan diyip yazmalysynyz. bile goshgy yazyas # 1 bile goshgy yazyas # 2 bile goshgy yazyas # 3 bile goshgy yazyas # 4 bile goshgy yazyas # 5

Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir