Bir adam Sopylaryn halypasynyn jaylanan gonamcylygynyn deninden gecip baryan eken.HAlypanyn mazrynyn towereginde sagirtleri pikire cumup oturan eken. Ol adam mazaryn dasyna seredip gorse, dasda halypanyn doglan aradan cykan wagty kesdelenip yazylypdyr.Ondan asakdaky birsetir bolsa suny habar beryardi.\"Su yerde yatan kisi doly on yyl yasady\"Heydostlar-diyip,ol adam sagirtlere yuzlenipdir!Olyerdeyalnys bar.Onun doglan we aradan cykan wagtlaryna salgylansan,sizin halypanyz yetmisden gowrak yasapdyr,ol yerde bolsa ;on yyl yasady diyip yazylypdyr.Hic hili yalnys yok diyip sagirtlerin biri jogap beripdir.Bu yerde halypanyn in bagtly hem sadyyan yasan dowri gorkezilyar.Sol dowur halypada doly on yyl boldy.Oladam pikirlenip durupdyr-da,birdenem yuzi boz yaz bolupdyr. Sonra. Bagslan, diymek, eger men hakda seyle yazgy yazmaly bolsa, onda:\"Ol doguldy,yone yasmady diyen yaly\" diyip yazmaly bolardy. Men su hekayany okap bolup sizde edil sol pursat nahili pikir edeninizi bilesim gelyar.Bagyslan men beyle diymegime sebap bar.Men ilkinji gezek okanymda omrumde ilkinji gezek name pikir etjegimi bilmedim. yekeje ozume gowunlik berjek bir pahim yadyma dusdi\"Howada gusun yzy, suwda balygyn yzy gorunyan daldir.Halal adamyn yolam seyledir\" diyip pikirimi jemledim\".

Köneler, Dursun tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir