Belki ine bu mowzuklar abiturientlere gyzykly bolarlar : Okuw, we dine okuw TOEFL stipendiyasy. Sonky guni TOEFL stipendiyasyny almak uchin-1-nji FEWRAL Biri sorady : Nadip men oba hojalygy ABS-de okap bilerin? Jogaby Etmeli ishleriniz: 1.Okuw, we dine okuw http://talyplar.com/read.php?bid=2833 diyen mowzukda men in bashdaky etmeli ishlerin barada yazapdym. Sholary oka. 2. http://www.oneglobe.com/agriculture/agcolleg.html#usacol ine shu saytda Amerikadaky hemme oba hojalygy okadyan uniwersitetlerin saytlarynyn adresleri bar. Men sana sholardan kabirlerinin adreslerini yazyan : California State University -- Chico, College of Agriculture - California shtatynda yerleshyan uniwersitet. Cornell - College of Agriculture and Life Sciences - bu bolsa in meshhur uniwersitetlerin biri. New York shtatynda yerleshyan uniwersitet 3. Yokardaky 2 sany yazan saytyma giryande : Departments ya-da Academics diyen sozlere basyan. Basandan sonra, ekrana shol uniwersitetdaki hemme hunarler chykmaly (belki ol tayda ~50 towereginda hunarler bolarlar) Shol hunarlerin arasyndan Agriculture sayla. Agriculture diymek=== Oba Hojalyk. Bu institut barada okamaly 4. Son bolsa International Students diyene gir. International Students diymek==== Dashary yurt talyplar. Dashary yurt talyplar kabul edilmek uchin name gerekdigi barada okajak bol 5. International Students diyen sahypa girenden son ol tayda kop dashary yurtlardan gelen talyplara name gerekdi barada kop yazgylar bolarlar sholardan yene Financial Aid( maliye komek, finansovyy komek) we Scholarship (stipendiya, grant) diyen yazgylaryn ustune basyp gorsen onda stipendia, maliye komek barada okarsyn. 6. International Students diyen sahypa girenden son yene deadline== (kabul edilmek uchin hachan dokumentleri ibermeli) diyen soz bolmaly. Ol baradam okamaly 7. Haysy ekzamenler sana tabshyrmak gerekdigi sahypada yazykly bolmaly, onam okamaly 8. Contact Us==== biz bilen habarlash=== diyen yazga bassan onda hemme soraglara jogap yazyan adamyn email adresini gorersin. Shol adrese hemmishe soraglaryny yazyp bilersin. Utanma eger inlis dilin gowy bolmasa... olar hemme sozune dushunyarler. Soraglaryna hemmishe shat bilen jogap bererler.

Köneler, Derman tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir