\"bireyyam gün yaşdy,garaldy dünya,

bakyp dur zemine müň gözli asman,
dostum yatyp bolmaz geçilen günden,
edilen işlerden bir söhbet achman.
dury payhas bilen,dury aň bilen,
ne iş etdik yza bir garaly biz,
kynçylykdan geçen bolsak sowulyp,
diňe özümizi yazgaraly biz.
yagşylygymyz il iichinde orun alar,
emma günä hakda dymmak gerek dal,
bugin günälerimiz yazgaryp bilsek,
erte ikimize bolar minnetdar..\"
\"pole çudes\"programmasynda alyp baryan adam kchijik chaga sorag beryar-:\"sen kim bolmak isleyan?gagarin yalymy,pushkin yalymy?kime menzemek isleyan?ayt\"-onda chagajyk -:\"men öz özüm bolmak isleyan.men hich kime menzemek islamok,men oz yolumdan gitmek isleyan!\"muny duyanyma nache yyl gechdi bilemok,yone aram aram bu soragy oz ozime beryan.men kim?menin yolum haysy?öňki gechenlerin basgylap goyan yz goyan yodasyndan yoremelimi yogsa da oz yodamy doretmelimi,emma bu yol dine mana peydalymy yogsa tutush halkyma ????eysem doganlar dostlar,uyalar iniler bu soraglar size berildi diysek siz name diyerdiniz? ya okap ylym bilim alyp,dine kostyum jalbarly,toyota munip,dine shumy?

Köneler, garabekewul tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir