Gadym birnin oyunde ogurlyk bolupdyr kazy shol gun oye gelen adamlan hemmesini sorag edipdir emma derek bolmandyr.ahyryn baryny bir yere jemlap,"men size kellami agyrdyp otyrjakdal, menne bunyn ansat yoly bar, ine shu chopleri goryan bolsanyz kim ogry bolsa ertire den shu chop 1sm oser diyip olara standar chop berip goyberipdir.ertir hemmesi gelipdir gorse birinin chopi keltemishinda.
.pahyr aldanan ogry ossede bilinmez yaly 1sm dowup ayyranmyshyn.:-D

Edebiýat, hyra92 tarapyndan 8 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir