Hazirki wagtda yurdumuzda sanly ykdysadyyete gechmek ishleri ahli pudakda diyen yaly guychli depginde dowam edyar.Bank ulgamy hem sanly ykdysadyýete gechmek boyuncha isleri geciryarler we oz ishlerini barha kamilleshdiryarler.Bank kartlary arkaly nagt dal hasaplashyk arkaly internet bilen online biletdir petekleri alyp bolyan bolsa,indi bu yagday her bir bankomadyñ usti bilen amala ashyrylyar.Munun uchin rayat bankomada baryp bank karty arkaly gitjek ugryny,senesini saylayar we passport maglumatlarynu girizyar.Netijede bankomat ona saylan ugry we senesine layyklykda bilet chykaryp beryar.Bu yagday bank ulgamynyn ishinin kamilleshyandigini we sanly ykdysadyyete gechmekde uly ishleriñ alnyp barylyandygynyn aydyn subutnamasydyr.
Her birinizin mashgalanyzda jan-saglyk,isinizde ustunlik arzuw etmek bn su gunki temamy tamamlayan.Sag bolun!

Täzelikler, bank tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir