Salam! Hytay Tsinghua ve Pekin univer de okayan türkmen talyplar barmyka? biraz okuv hakynda sorajaklarym bardy, hayyşt eger mümkin bolsa habarlaşyp bilseniz guvanardym.

Sorag-jogap, Tkm tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir