Birden sizi haysy saytyn bir agzalary yaman gorseler we, sizi banlajak bolsalar yone siz shondam ol sayta girip gatnashjak bolsanyzlar, onda belki Tor diyen programmany yuklemeginiz gerek. TOr programma, ol hachan siz haysy bir sayta girenizde sizin IP-nizi chalyshdyryar: chyn IP-inizi gorkezmegin deregine ol bashga bir IP gorkezyar... sheydip sizi tanamazlar sizi kowan saytda agzalar. Banlamak diyen soz inlis dilindaki ban diyen sozden gelyar. ban diymek gadagan etmek. IP-(Internet Protocol) ol sizin internetdaki adresiniz. Yone, barde nasazlyklar yuze chykdylar sonky wagtda: Sen Tor programmany yuklesenem, adminler sen chyn IP-ny belki bilip bilyarler eger biraz gayrat etseler :)... . YOne biraz gayrat etseler.... etmeseler onda siz ok. Ine size Tor programmany yuklemek uchin sep Tor programmany yuklemek uchin barik bas.

Köneler, Derman tarapyndan 11 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir