O-how! Munuň ýaly site bardygyny öňräk aýtmaly-da how! Indi menem siziň bilen oýnamaga başlamakçy, ýesli ço habarlaşyp duralyň! Bye!

Köneler, SHIRHAN JAN tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir