Men du$manlarymy satamoK.
OlaRy kreÝne berip goýBerýän.😊😀😁

Sorag-jogap, Cxase tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir