Gaty gen sozlem "Onki in gowy dost"
Eger sizde yok bolsa,gowy
Meselem mende ha bar
Has dogrusy bolupdy
Hazirler bizler asla indi dusamyzogam

Arada aylandym ZaMosta
Sag tarapymda tanys dworlar,yadyma dusdi Satlyk
So bada ayladym oy telefonyna,allo salam Maral gelneje
Men Sapar,Satlyk barmykan oyde?
Yadymda,birhili aljyrap,sesi sandyrapdy

Ha Saparjan,salam,Satlyga yok,
Yone Derkary cagyrayyn
Pikire cumdum...
Ay bolyala,habarlasayyn in bolmanda dogany bilen
Bilerin,nahili yagdaylary,isleri

Su gun oturdymda pikirlendim,
Nirdeka ol su wagt hakykatdanam
Asgabatdamy,belkem Turkmenabatdadyr,ya-da yene-de Sankt-Peterburgdamyka?
Eyyam nace wagt otupdir,gatnasyk yetenok
Gaty kan wagt gecipdir gorusmanimize

Nahilidir men arada gitdim we yitdim Ozbegistana we Mara
Turkmenabada yylda yekeje sapar gelyadim yalnysmasam
Her gelemde sen bilen gorusup oturyadyga sacak basynda gijan yaryna cenli
Hemme zat gullala gulluk yalydy
Yone ajy hakykat,sol gunlerden son nace wagt otdi

A men bu dunya basgaca seredyadim hemisede
Menin syyahatym gutarypdy 2018-in tomsynda
Garasdym sana su gune cenli,
Enceme sapar idedim seni
Ymykly oturyp yazdym su gun su setirleri

(ha yenem,mydama mana igenip,oykelap gezerdin men barada yazanok dip,ine sen barada al oka)

Edebiýat, Saparguly tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir