Oratorçylykdan okadylýan ýerini bilýäniňiz barmy?

Sorag-jogap, yoga tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir