Oratorçylykdan okadylýan ýerini bilýäniňiz barmy?

Sorag-jogap, yoga tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir