Sol dowurler adamlar bir kinoteatrda yene seyle yerlerde yygnalyan ekeni we dowruniñ meshur sahsyyetleri bilen gurrundeslik gecirilyan ekeni. Kerim Gurbannepesowam dowrunin beyik sahyry! Dowrunin dal hatda turkmen edebiyatynyn in guycli sahyry sol. Yaslar bilen gurrundeslik gecirilende yaslar ozuni gyzyklandyryan soraglary bir kagyza yazyan ekenler. Yygnap alyjy adam bolyan ekeni, sol hatlary coplap cykyan ekeni we yygnagyn sebapkarine eltyan ekeni! Kerim sahyr soragy okaya we kopculigin onunde jogap berya. Bir hatda seyle diyyardi:"Men bir gyzy soyyan, nadip aytsamkam?" Kerim aga seyle jogap berya:"Ayt, basym ayt, yogsam gija galarsyn" diyya. Yene bir hatda seyle diyya:"Men bir oglany gowy goryan, nadip aydayyn?" diyya. Jogap seyledi: "Aytma, sermende bolarsyñ".
Uns beren bolsañyz, nadip aytmaly diyen soraga Kerim aga jyns ayratynlygyna gora basym ayt\aytma hijem dp jogap berya! Ozuniz netije cykaraymaly! Kerim sahyryñ sözünden soñ men söz goshsam gelshiksiz bolar.
Yazan:@Garadasly

Edebiýat, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir