Grek filosoflarynyñ peÿdaly pâhimleri.

Ukusyzlygyñ dermany.

Ukusyzlykdan ejir çekÿàn adam nàmeler etmeli?
Ukusyzlyk ukynyñ mazasyny alÿar, uzak gijàni dûśekde iki ÿana agdarlyp geçirÿàñ. Mundan saplanmak ûçin:

1 . Kabul edilen, okalmadyk makul gôrûlen sôzleri aÿtmaly, Allany ÿatlamaly. ,, Eÿsem, ÿûrekler Allany ÿatlamak bilen kôśeśmeÿàrmi?"
1 . Zerur ÿagdaÿynda bolmasa, gûndizki ukyny terk etmeli.
Gurhanda aÿdylÿat ,, Gûndizi bolsa ÿaśaÿyś wagty etdik"
3 . Ukyñ tutÿança ÿazuw, okuw bilen meśgullanmaly. ,,Perwerdigàrim, meniñ ylmymy artdyr" diÿen sôze laÿyklykda, kôp zatlary okap ôwrenersiñ.
4 . Gûndizlerine peÿdaly zàhmetler bilen bedeni ÿadatmaly. Allatagala gûndizi tàze bir durmuś we iś, zàhmete meśgul bolmak ûçin ÿaratdy diÿilÿàr.
5 . Kofe, çaÿ ÿaly ukudan açyjy, oÿaryjy içgileri az içmeli ( az peÿdalanmaly)

Edebiýat, Turkmensoft tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir