Ýere düşdi şagyrdaşyp ýapraklar,
Alnym öpdi güýziň sowuk şemaly.
Damjasyn sepýardi zemin ýüzüne,
Kül reňkli bulutlar örtüp asmany....

Edebiýat, Talypbashy tarapyndan 11 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir