Ey ezizler garybyn
Payyna hem pul taslan
Ajal almayar kimni
Olmekden ozal yasan

Goyn gam-gussany
Bahar dey gulup yasan
Cete surup bar isi
Olmekden ozal yasan

Soyun bir-biregi
Huda gollasyn sizi
Synaga goyyar bizi
Olmekden ozal yasan

Ayna bakyp her demde
Aydyn siz men kimden kem
Eke-uyam jan agam
Olmekden ozal yasan

Yanmasa ol yutek dal
Bize gudrat gerek dal
Her wagtdan bolun sat
Olmekden ozal yasan

Ozuni tutgyn bir-az
Her guni gecirin saz
Sozum birhili bir-az
Olmekden ozal yasan


Awtory# Annakulyýew Allamyrat

Edebiýat, Babaniyazow J tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir