1. Zenanlar erkeklere garanda maşyny yerine goymaga has ökdedirler 2. Siz öz doglan günüňizi 20million adam bilen paylaşyarsyňyz 3. 6-7 aylyk cagalar bir wagtda hem yudup hem-de dem alyp bilyarler. Uly yashly adamlar muny edip bilmeyarler 4. Adam gozuni yylda 10 million gezek gyrpyar. 5. Carlz Osbornyn 68 yyllap uznuksiz hyncgylavygy tutupdyr. 6.. Russiya bilen ABŞ-nyň aralygy bary yogy 4km

Täzelikler, Babaniyazow J tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir