Bu ashakdaky hikmetli ayatda Allah bize bir temany beyan edyar. Bu tema yashayysh we ölüm syry, yashayysh we ölüm hakykaty nämeligi barada. Bu ayat - Bakara süresinin 258-nji ayaty.

Не знаешь ли ты о том, кто спорил с Ибрахимом [Авраамом] относительно его Господа, поскольку Аллах даровал ему царство?

Bu ayat Ybrayym aleyhissalam bilen bir döwürde yashap gechen patyshahyn arasyndaky söhbeti beyan edyar. Bu ayat pygamberimize saw we musulmanlara inderildi. Shular yaly zalym patyshalaryn boljagyna we o yagdayda nahili bolmalydygyny Allah sapak beryar.

Ol patysha Allah patyshalyk berdi yagny maly we guyji bardy. Yone bu patysha muna shukur etmegin deregine patyshalyk beren Allahy babatda Ybrayym aleyhissalam bilen jedel edip dushman bolyardy. Yagny özüne Allah diyip Allahyn beyik pygamberi Ybrayym aleyhissalam bilen jedel edyardi. Ine sheyle patyshany yatlan ey Muhammet saw we musulman diyip Allah:

Sen özüne patyshalyk berlenden son Allah babatda Ybrayym as bn jedel edyani görenokmy, bilenokmy?

Yene yatlan Ybrayymyn as jogap bershine. Ybrayym as bolsa:

Menin Allahym direldyar we öldüryar.

Ибрахим [Авраам] сказал ему: «Мой Господь — Тот, Кто дарует жизнь и умерщвляет».

Direldish we öldürish her bir minitda gaytalanyp duran Allahyn gudraty. Her birimiz muny görüp durus. Emma görsegem direldishin we ölümin nahili bolyanlygyny bilemzok. Munun syryny dine direldyanin we öldüryanin Özi bilyar. Ybrayym as hich hili shagirdi yok Allahy patysha tanatdy.

Он сказал: «Я дарую жизнь и умерщвляю».

Emma patysha nadandy yada adamlaryn nadanlygynda peydalanyp:

Men hem direldyan we öldüryan diydi.

Adamlar menin buyrugym bilen islanimi öldüryarler - bu menin öldürshim. We biri ölüme höküm edilen bolsa ony hem men azat edyan - bu-da menin direldishim diyip jedel edyardi.

Yöne patysha Ybrayymyn as aydanynyn asyl manysyna düshmedi we adamlaryn hakykata düshünmegini islemedi.

Ybrayym as bolsa aydanynyn juda achyk hakykatlygyny yagny ona hich hili jedel gerek daldigini bildirip:

Ибрахим [Авраам] сказал: «Аллах заставляет солнце восходить на востоке. Заставь же его взойти на западе».

Ybrayym as Allah güni gündogarda doguryar. Eger sen Allah bolyan bolsan onda güni günbatardan dogur diydi.

Ine bu jedelin dowam etmegine hich hili mumkinchilik bermeyan meseledi. Meselä inche seredip bilmeyanlere chun manyly deliller getirsenem peydasy yok. Mundan son ol iman etmeyan patysha dine hayran bolup galdy.

И тогда тот, кто не уверовал, пришел в замешательство.

Chunki hakykaty kabul etmek uchin ulumsulygyny yenmelidi, adamlaryn yanynda kichelesi gelmändi. Bulary yok etmelidi. o patysha muna ukyply bolmanson hayran galmakdan bashga charesi yokdy. Hak yola düshmek uchin shulary etmelidi. Hak yol ansatlyk bilen gazanylyan yol dal. Hakykaty bilip durup haky kabul etmeyan zalymlary Allah hich hachan digry yola salmayar:

Аллах не ведет прямым путем несправедливых людей.

Bakara, 258

Bilim, turkmen-talyp tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir