talyplar,çaga wagtlarynyz telewizorda haysy multfilmi has köp seretmek isleyardiniz? mena in halayanym \\\"it durmuşy\\\" atly multfilmdi.şony görmek üçin birnaçe gezek \\\"aman daya\\\" hem hat yazypdym.ahyry bir gezek menin hatymy okap islegimem yerine getirdi welin şol gün begenjimden tas uçupdym.ertesi okuwa baranymda hemme çagalar menin daşymda,garaz meşhur bolupdymda şol sebapli. howa siz haysy multfilmi halayardynyz yada \\\"aman daya\\\" hat yazanynyz barmy?

Köneler, teke tarapyndan 12 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir