Adam bardyr adamlaryñ nagşydyr
Adam bardyr haýwan ondan ýagşydyr

P.S:Içek dossum köp gaýtalaýa şu sözleri

Edebiýat, Buz ýaly Koka kola tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir