Salam dostlar,

jemgyyet mashgaladan emele gelshi yaly mashgala bozulsa jemgyyet hem bozular. Shol sebäpden mashgalan bozulmazlygy we berk-sagdyn bolmagy juda möhüm.

Yene wajyp zatlaryn biri - olam yash nesil we dayhanchylyk. Shu iki zady bozsan halk yok bolmak bilen kyyamat gopan yaly.

Dushman shu iki zada topulyar mekir yol bn. Nesilleri bozyar we dayhanchylygy.

Bir yurdun in ileride duryan ugry - oba hojalyk sistemasydyr. Osen dowletler in uns beryan ugry. Shol sebapde oba hojalyk uchin durli hunarleri hem yola goyyarlar.

Bizde suw hojalygam gaty mohum.

Oba we suw hojalyk okuwlara uly uns berilmeli. Her birinden yokary hilli injenerleri yetishdiryan yojler bolmaly.

Galynerse-de size mashgala bagtynda uzun omur surup ile-güne hayyrly nesiller yetishdirmegi arzuw edyan.

Tehnologiýa, turkmen-talyp tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir