Salam dostlar,

Ynsan nahili yagdayda bolsa ony bu yagdaya getiren zat - yetishdiren sistemasydyr.

Shol sebapden belki adamlaryn gowulyk we erbetlik düshünjeleri hem dürli-dürlidir.

Bizde meselem görüplik bar. Yada hich konstruktiw tankydy kabul etmezlik.

Bizde yene halal gazanch we adamyn hakyny iymezlik yaly hasiyetlere gowy seredilenok.

Sebäbi jemgyyet sheyle ene-ata sheyledir belki.

Bizde nähili gazansan gazan isle gorkuz wezipan bn isle bildirmän adamlaryn hakyny iy esasy gazan yaly hasiyetler bar.

Her bir yolbashchy - ön shol jemgyyetin bir ynsanydy. Shol bir sistemadan chykan adam.

Sizem pikrinizi paylashyn.

Tehnologiýa, turkmen-talyp tarapyndan 2 years ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir